Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zrealizować harmonogram prac niezbędnych do realizacji określonego zagadnienia wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów