Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji i czynności na pracę zespołu.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania