Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automatyka i sterowanie w OZE
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać wyboru najlepszego układu sterowania dla analizowanej instalacji lub urzadzenia wykorzystującego OZE. Potrafi przeprowadzić syntezę dobranego układu sterowania wykorzystujac metody klasyczne oraz techniki sztucznej inteligencji. Potrafi dobrać i zaprogramować sterownik typu PLC
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
  • EZ1A_U17
    Potrafi dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak aby spełniały oczekiwane wymagania