Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Data mining
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać regresję w MS Excel, Matlab i Statistica
Powiązania z EKK:
 • IT1A_U01
  uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IT1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IT1A_U14
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich
 • IT1A_U16
  potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów