Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
GPR invertigation on engineering problems
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować metodę georadarową w prospekcji geologicznej.
Powiązania z EKK:
 • GF2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GF2A_U03
  Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_U05
  Samodzielnie zaprojektuje i wykona pomiary geofizyczne w zakresie wszystkich metod
 • GF2A_U06
  Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych
 • GF2A_U10
  Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania wykonania i przeprowadzenia interpretacji terenowych i laboratoryjnych pomiarów geofizycznych