Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
GPR invertigation on engineering problems
Efekt kształcenia:
Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych
Powiązania z EKK:
 • GF2A_U01
  Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_U09
  Potrafi ocenić i przydatność najnowszych rozwiązaniach stosowanych w: badaniach geofizycznych, trendach w rozwoju aparatury, technik pomiarowych i oprogramowaniu specjalistycznym
 • GF2A_U14
  Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
 • GF2A_U15
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+
 • GF2A_U16
  Posiada umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym w porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem zaawansowanych tekstów z zakresu nauk przyrodniczych