Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
GPR invertigation on engineering problems
Efekt kształcenia:
Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach.
Powiązania z EKK:
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K05
  Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej
 • GF2A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF2A_K08
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy