Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały ceramiczne
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Powiązania z EKK:
  • IM1A_K04
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej