Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przedmiot humanistyczny - Religie świata : człowiek a sacrum (dla II IS)
Efekt kształcenia:
Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W18
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej