Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przedmiot humanistyczny - Religie świata : człowiek a sacrum (dla II IS)
Efekt kształcenia:
Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IT2A_U02
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych