Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przedmiot humanistyczny - Religie świata : człowiek a sacrum (dla II IS)
Efekt kształcenia:
Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi
Powiązania z EKK:
  • IT2A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych