Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały polimerowe
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe