Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały polimerowe
Efekt kształcenia:
Potrafi wytworzyć i scharakteryzować oraz zidentyfikować materiał polimerowy
Powiązania z EKK:
 • IM1A_U09
  Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki
 • IM1A_U10
  Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych.
 • IM1A_U11
  Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty.
 • IM1A_U15
  Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych
 • IM1A_U17
  Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia