Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały polimerowe
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz samodzielnie poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IM1A_U04
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się