Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Grafika komputerowa
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia i terminy grafiki komputerowej
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego