Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Grafika komputerowa
Efekt kształcenia:
zna podstawowe operacje edytorskie i filtry stosowane w oprogramowaniu do edycji grafiki
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego