Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Języki programowania
Efekt kształcenia:
umie samodzielnie zapisać algorytm, schemat blokowy programu i zaprojektować jego graficzny interfejs
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • BM2A_U04
    rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej
  • BM2A_U14
    potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej