Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Finanse i ubezpieczenia
Efekt kształcenia:
Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń: analiza finansowa oraz metody statystyczne i umiejętność ich użycia.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.