Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Finanse i ubezpieczenia
Efekt kształcenia:
Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, które pozwalają na skuteczne zarzadzanie w zmiennym otoczeniu.
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.