Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych.
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W22
    Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej