Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U20
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne