Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej.
Powiązania z EKK:
 • CB1A_K01
  ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • TC1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IM1A_K04
  Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej