Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diagnostyka techniczna
Efekt kształcenia:
Potrafi budować tory pomiarowe do rejestracji sygnałów wibroakustycznych i przeprowadzać eksperymenty diagnostyczne.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski