Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diagnostyka techniczna
Efekt kształcenia:
Umie przetwarzać i analizować dane pomiarowe, wyciągać wnioski dotyczące stanu technicznego badanych maszyn i urządzeń.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów