Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Diagnostyka techniczna
Efekt kształcenia:
Przygotowany do pracy w przemyśle w zakresie nadzoru technicznego linii produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_K01
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych