Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Regiony i atrakcje turystyczne
Efekt kształcenia:
Zna pojęcie atrakcji turystycznych oraz typologię atrakcji turystycznych, posiada wiedzę na temat ewolucji atrakcji turystycznych, zna czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego