Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Regiony i atrakcje turystyczne
Efekt kształcenia:
Potrafi podać przykłady współczesnych trendów w kreowaniu atrakcji turystycznych, a także umiejętnie zastosować odpowiednią metodę badań i oceny atrakcji turystycznych
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_U05
    Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych