Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Regiony i atrakcje turystyczne
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić region turystyczny pod kątem jego atrakcyjności turystycznej na podstawie przeprowadzonej waloryzacji atrakcji turystycznych
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U02
  Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U14
  Posiada umiejętność opracowania inżynierii finansowej dla różnych typów przedsięwzięć w turystyce, rekreacji i innych usługach czasu wolnego
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne