Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Regiony i atrakcje turystyczne
Efekt kształcenia:
Na podstawie podanej literatury potrafi wskazać najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, a na podstawie konkretnego przykładu wypromować je jako produkt turystyczny
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_U13
    Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu