Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kartografia
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru,
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu i z zasobów informacji patentowej - także w języku angielskim uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie
  • IS1A_U24
    Potrafi przeprowadzić terenowe obserwacje, prace i badania geologiczne, kartograficzne, hydrogeologiczne, geotechniczne i inne z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki