Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie walory turystyczne oraz sposoby zagospodarowania turystycznego parków narodowych
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki