Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Efekt kształcenia:
Zna charakterystykę i najważniejsze atrakcje wybranych parków narodowych USA
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności