Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Efekt kształcenia:
Umie porównać zalety i cechy characterystyczne parków narodowych USA i Polski
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
  • TR1A_U06
    Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług