Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu i z zasobów informacji patentowej - także w języku angielskim uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie