Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych