Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kartografia turystyczna
Efekt kształcenia:
Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS).
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej