Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy analizy obrazu
Efekt kształcenia:
Studentów ma wiedzę dotyczącą struktury obrazów cyfrowych oraz o podstawowych metodach ich przekształcenia
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W03
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej.