Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy analizy obrazu
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o metodach analizy obrazu oraz metodach opisu analizowanej struktury.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W03
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej.