Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy analizy obrazu
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność automatycznej identyfikacji obiektów na obrazach, oraz umiejętność doboru właściwych parametrów geometrycznych służących do opisu analizowanej struktury
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U05
    Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
  • OS1A_U15
    Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.