Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy analizy obrazu
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
Powiązania z EKK:
  • OS1A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS1A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.