Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kartografia geologiczna
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W08
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.