Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Hydrogeological English
Efekt kształcenia:
Students will be have knowlege about hydrogeological vocabulary.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W19
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.