Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Potrafi zrealizować wybrane zadania techniczno-technologiczne związane z ochroną środowiska
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U09
  Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS1A_U13
  Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.
 • OS1A_U20
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi w zakresie ochrony środowiska.
 • OS1A_U21
  Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.