Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody termalne mineralne i leczniczę - własności, poszukiwanie i udostępnianie
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie składników występujących w wodach termalnych, mineralnych i leczniczych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W06
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska