Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wody termalne mineralne i leczniczę - własności, poszukiwanie i udostępnianie
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość możliwości pozaenergetycznego wykorzystania wód termalnych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U10
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne