Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W17
    Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.