Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania transportu na środowisko
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W01
  Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
 • OS2A_W07
  Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
 • OS2A_W08
  Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
 • OS2A_W12
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.