Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Transport w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać analizy źródeł zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgieł, katalizatory, itd.)
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U03
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2A_U13
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.