Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Transport w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie i rzeczowo prowadzić dyskusje dotyczące problematyki środowiskowej w transporcie
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
  • OS2A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.