Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Efekt kształcenia:
Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego